Nikolas - Kettleboy/He-Man (CS)

Nikolas is strangulating hands in another century, a bong smoking a dancing human being, a discarded eye, megarexsia with the taste of pre-cum, synthesizers grinding on an air balloon's broken teeth, a big hole in a cheek like wheat bran, dirt shovelled by orange inbred offspring, maybe a musical tongue set to spin so violently that time transforms into absolute zero's tinnitus the day the instruments throw up on the tone's inhuman soul. Nikolas is Narkolars.

A1 Kettleboy
A2 He-Man
B1 He-Man
B2 Kettleboy

Order the tape here

Nikolas er kvælende hænder i et andet århundrede, en bong der ryger et dansende menneske, et øje kasseret, megareksi med smag af præsperm, synthesizerens sliben på en luftballons knækkede tænder, et stort hul i kinden som hvedeklid, jord skovlet af orange indavlsafkom, måske en musikalsk tunge sat til at slikke så voldsomt, at tiden transformeres til det absolutte nulpunkts tinnitus, den dag instrumenterne brækker sig på tonernes umenneskelige sjæl. Nikolas er Narkolars.

All music by Nikolas. Release Date: 15/12/2012. Catalogue no.: ESC29. Format: CS. 100 copies.